Allmänna villkor

1) ALLMÄNT 

 1. Om inte annat skriftligen överenskommits av en direktör för The Neon Company B.V. “företaget”, ska följande villkor gälla för alla avtal som ingås av The Neon Company med uteslutande av alla andra villkor.
 2. “Kunden” är den person, det företag eller den firma som beställer varor och/eller tjänster.

2) INFORMATION OM FÖRETAGET

 1. Företaget, The Neon Company, är registrerat i Nederländerna under organisationsnummer 87844699 och har sitt säte på Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Nederländerna.
 2. Bolagets handelsadress är Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Utrecht i Nederländerna.
 3. Bolaget kan kontaktas skriftligen på handelsadressen, per telefon på +31 (0) 30 207 24 67 eller per e-post på sales@theneoncompany.shop.

3) SPECIFIKATIONER

a). Bilder och uppgifter i kataloger, broschyrer, prislistor och reklammaterial är endast en indikation på den typ av varor som erbjuds och inga av de priser eller andra uppgifter som finns i dem utgör ett erbjudande från företaget.

 1. Färger på tryckt material som tillhandahålls av företaget eller på företagets webbplats visas endast i illustrativt syfte och utgör inte en exakt representation av den slutliga färgen på en produkt som kan beställas av kunden.
 2. Även om företaget strävar efter att vara så exakt som möjligt kan storlekar, vikter, kapacitet och mått på trycksaker som tillhandahålls av företaget eller på företagets webbplats variera.
 3. Kunden garanterar att den inte kommer att förlita sig på företagets skicklighet eller bedömning vid valet av varor eller vid bedömningen av hur lämpliga produkterna är för ett visst ändamål. Samt diametrar på neonrör, färgnyanser, djupmaterial, variation i delar i förhållande till storlek, anslutningsmaterial och fästmaterial.

4) KONFIDENTIALITET

Alla specifikationer, planer, ritningar, know-how och annan konfidentiell information från företaget, oavsett om den är av teknisk eller kommersiell natur, som kan överföras till kunden eller som kunden kan komma i besittning av, får inte användas av kunden på annat sätt än för avtalets syfte och får inte lämnas ut till någon annan person, firma eller företag. Alla specifikationer, planer, ritningar, dokument, beskrivningar och annan information som levereras av företaget ska förbli företagets egendom, inklusive upphovsrätten till dessa.

5) PRISER

a). Varje offert är bindande endast under 7 dagar från och med dagen för offerten, eller den dag då företaget drar tillbaka offerten, beroende på vilket datum som infaller först.

 1. Företaget kan ändra sina priser från över tid utan meddelande.

6) LEVERANS

 1. De priser som företaget anger inkluderar leveranskostnader, men inte importtullar i varje land.
 2. Företaget levererar över hela världen.
 3. Ett beräknat leveransdatum tillhandahålls av företaget innan en beställning görs.
 4. De leveransdatum som företaget anger är så exakta som möjligt, men kan inte garanteras. Företaget kan inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada, oavsett hur den uppstår, till följd av förseningar. Tiden för leverans eller utförande är inte avgörande.
 5. Förlust eller skada under transporten eller brister måste rapporteras till företaget inom 48 timmar efter den fysiska leveransen av varorna av kunden, eller en tredje part som kunden utsett för detta ändamål.
 6. Företagets ansvar för varor som förlorats eller skadats under transporten är begränsat till reparation eller, efter eget gottfinnande, ersättning av varorna, förutsatt att kunden returnerar varorna till företaget inom 30 dagar efter anmälan av förlusten eller skadan.
 7. Om varorna hämtas av kunden eller på kundens vägnar ska detta utgöra leverans till kunden.
 8. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för förlängda leveranstider, liksom en pengarna-tillbaka-garanti i samband med skräddarsydda produktioner.

7) BETALNINGSVILLKOR

a). För kunder utan konto och återförsäljaravtal måste beställningar betalas före produktion, om inte andra betalningsvillkor har överenskommits med företaget. Detta gäller för alla beställningar i webbutiken och accepterade offerter. För alla offerter som godkänts av kunden, kommer att sättas i produktion omedelbart efter skriftligt godkännande. Vi tillämpar en betalningstid på 48 timmar efter mottagandet av fakturan.

 1. Godkända offerter kommer att sättas i produktion omedelbart efter godkännande, med en betalningstid på 2 dagar.
 2. Om inte annat skriftligen överenskommits med företaget innan en beställning görs, ska betalning ske via PayPal, iDeal, banköverföring, betal- eller kreditkort eller via BACS-överföring till ett konto som upprätthålls av företaget och som delas med kunden.
 3. För återförsäljarkonton ska full betalning ske inom 30 dagar från fakturadatumet och betalningstiden är avgörande.
 4. Vid utebliven betalning på förfallodagen ska kunden, om företaget kräver det och utan att det påverkar företagets övriga rättigheter eller möjligheter att vidta åtgärder, få en påminnelse efter 48 timmar, 7 dagar och 12 dagar. Företaget har skurit produktionsförberedelser och material efter att ha mottagit den undertecknade offerten och därmed redan dragit på sig de nödvändiga kostnaderna. Om inte andra betalningsvillkor har avtalats.
 5. Om fakturan inte har betalats efter 16 dagar kommer ett autogiro automatiskt att initieras. Om inte andra betalningsvillkor har avtalats.

8) FORMATION AV KONTRAKT

a). Att begära en offert via webbplatsen är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Kunden gör en beställning av varor som ska levereras av företaget via telefon eller e-post, eller genom att använda digital acceptans av vårt Cloud-utbud. Efter mottagandet av en beställning eller accepterad offert kommer företaget att upprätta en digital faktura och påbörja produktionen av produkterna. Företaget kommer att skicka kunden uppskattade leveransdatum och all information om hur produktions- och leveransprocessen fortskrider.

 1. Beställningen ska anses ha gjorts och avtalet mellan företaget och kunden ska bildas när företaget har mottagit en offert som undertecknats av kunden eller en onlinebeställning som gjorts.
 2. Justeringar i utformningen eller i specifikationerna för den produkt som ska tillverkas av företaget ska meddelas skriftligen inom 24 timmar efter undertecknad offert eller beställning. Efter 24 timmar kommer produktionsprocessen i själva verket att sättas igång, vilket gör justeringar omöjliga.

9) EGENDOM

a). Alla varor förblir företagets egendom till dess att de har betalats i sin helhet.

 1. I händelse av att Kunden är föremål för ett insolvensförfarande (inklusive administration, likvidation, konkurs eller någon företags- eller personlig frivillig överenskommelse) ska Kundens rätt till innehav av varorna omedelbart upphöra och Kunden ska inte ha rätt att behålla någon innehav av Företagets varor. Företaget kan i detta fall omedelbart säga upp avtalet.
 2. Med undantag för obestridda krediter eller betalningar som företaget är skyldigt kunden, ska kunden betala alla belopp som är skyldiga företaget i sin helhet utan avdrag eller innehållande, såvida det inte krävs enligt lag, och kunden ska inte ha rätt till kvittning eller motkrav mot företaget för att motivera att hålla inne hela eller delar av betalningen.

10) ANNULLERING – AFFÄRSKUNDER

a). Företaget förbehåller sig rätten att vägra att annullera beställningar från kunden och vägrar att ta emot varor som returneras till företaget utan föregående samtycke.

 1. Eftersom företaget tillverkar skräddarsydda produkter kan avbokningar göras skriftligen inom 24 timmar efter undertecknad offert. Efter 24 timmar har produktionsprocessen påbörjats, varför avbokningar inte är möjliga.
 2. Kunden är ansvarig för varor som returneras med företagets samtycke och för annullering av en beställning som accepterats enligt företagets gottfinnande. Kunden förblir ansvarig för den ursprungliga transportkostnaden till kundens adress. Kunden förblir också ansvarig för kostnaden för flyttning och returtransport samt för värdet av allt material som använts och allt arbete som utförts av företaget före annulleringsdatumet.
 3. Avbeställning av beställningen är giltig först efter skriftlig bekräftelse från företaget.

11) ANNULLERING – KONSUMENT KUNDER

 1. 1. Eftersom företaget tillverkar skräddarsydda produkter kan avbokningar göras skriftligen inom 24 timmar efter undertecknad offert. Efter 24 timmar har produktionsprocessen påbörjats, varför avbokningar inte är möjliga.
 2. Om inte de varor som levereras av företaget är defekta eller inte motsvarar beskrivningen, ska kunden stå för kostnaden för att returnera varorna till företaget i gott och säljbart skick. På grund av varornas ömtåliga natur måste varorna returneras i originalförpackningen eller i en lämplig kvalitetsförpackning som godkänts av företaget innan kunden returnerar varorna till företaget.
 3. Varor som returneras till företaget av kunden enligt denna klausul förblir på kundens risk tills företaget har bekräftat mottagandet av de returnerade varorna, som är i gott och säljbart skick. Med tanke på varornas ömtåliga natur rekommenderar företaget att varor som returneras till företaget av kunden försäkras på kundens bekostnad för varornas hela inköpspris.
 4. Punkterna 11a-11g gäller inte för varor som tillverkats enligt kundens specifikationer eller specialtillverkats för kunden. När det gäller sådana varor har kunden inte rätt att häva ett avtal som ingåtts med företaget.

12) BEGRÄNSNING AV ANSVAR

a). När varor levereras i förseglade lådor kan företaget inte ta ansvar för skador på varorna eller personskador om lådan öppnas eller om ett försök görs att öppna lådan.

 1. När företaget har rekommenderat att en produkt ska installeras av en erfaren neonskyltinstallatör kan företaget inte ta ansvar för skador, förluster, kostnader, utgifter eller skador som orsakats till följd av en installation som inte överensstämmer med företagets rekommendationer.
 2. Utan att det påverkar villkor 5(c) ovan och i den utsträckning som lagen tillåter, ska Företagets maximala ansvar för avtalsbrott, felaktig representation, felaktiga uppgifter eller annan skadeståndsskyldighet eller vårdslöshet, inklusive vårdslöshet, som uppstår ur eller i samband med Kontraktet, begränsas till det pris som betalats till Företaget i enlighet med Kontraktet.
 3. Företaget ska inte vara ansvarigt för förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, förlust av anseende, följdförluster och/eller kostnader eller utgifter som uppstår till följd av eller i samband med ett avtal med företaget.

13) GARANTI

Alla varor som levereras av företaget har en begränsad garanti på 12 månader för utomhusbruk och 24 månader för inomhusbruk. Villkoren för denna garanti finns på sidorna 6-7 i den manual som levereras tillsammans med de varor som levereras till kunden. Villkoren i nämnda garanti har samma giltighet som villkoren i detta avtal.